Scurtă prezentare a societăţii

A – Atitudine

E – Eficiență

G – Garanție

I – Încredere

S – Siguranță

AEGIS SECURITY SERVICES

Este o societate privată de securitate, având capital integral românesc, fiind înființată cu scopul de a aduce un suflu nou în ceea ce privește calitatea serviciilor în domeniul securității private din România.
Societatea noastră a fost înfiinţată în anul 2015, sub denumirea de AEGIS SECURITY SERVICES, fiind înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului din Argeş sub nr.J3/1385/2015, Cod de Identificare Fiscală 35135175, licenţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică conform legislaţiei în vigoare, pentru activităţi de pază, cu Licența numărul 2842/P/29.09.2016.

AEGIS SECURITY SERVICES

Are ca obiect principal de activitate, conform Actului Constitutiv şi Certificatului de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J3/1385/16.10.2015, executarea serviciilor de:

a) pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu

b) pază a transporturilor de bunuri şi valori importante precum şi servicii de consultanţă în domeniu

c) protecţie personală specializată, denumită gardă de corp precum şi servicii de consultanţă în domeniu

AEGIS SECURITY SERVICES îşi desfăşoară activitatea specifică aprobată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind societăţile comerciale, legislaţia muncii, Legea nr. 333/2003 modificată şi completată, Legea nr.295/2004 modificată și completată, H.G. nr.130/2005, H.G. nr.935/2007, H.G. nr. 301/ 2012 modificată și completată, şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
AEGIS SECURITY SERVICES este administrată, condusă și coordonată de către persoane cu experiență privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. În contextul legislaţiei actuale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Societatea noastră oferă servicii de pază, protecţie, protocol, scopul principal fiind acela de a oferi clientului o gamă de servicii cât mai diversificată.
Pentru serviciile de pază tariful se stabilește în urma negocierii directe.
Tariful/oră/post va include toate costurile Societății, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului de servicii. Stabilirea tarifului va avea în vedere respectarea tuturor dispozițiilor cuprinse în legislația în vigoare pentru prestarea serviciilor, cum ar fi (fără limitare) cele referitoare la: salariul de bază brut; contribuția asiguratorie pentru muncă; sporul pentru orele suplimentare; sporul de noapte; sporul de sărbători legale; concediul de odihnă; contribuții pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (FNUASS); fonduri speciale pentru persoanele cu handicap; costuri medicale (concedii medicale); costuri transport ( asigurat sau decontat); costuri tichete de masă acordate; cheltuieli directe ( ținută de serviciu, ecuson, tomfă, spray, lanternă, mijloc de comunicare); costuri de medicina muncii, protecția și securitatea în muncă; costuri de pregătire profesională/instruire a personalului; cheltuieli indirecte (administrative) și profit, precum și orice alte cheltuieli prevăzute de legislația în vigoare.